Broninformatie

Gaarne bevelen wij u betrouwbare bronnen aan waar u details en achtergronden kunt vinden over uw LIFE3.0 - wensen!

Binnen deze organisatie wordt maandelijks (vrijwwel alle)  wetenschappelijke lectuur gescand op resultaten van onderzoeken op het gebied van veroudering. Zij laten producten maken die niet door de farmaceutische industrie worden gemaakt. Uit de verkoopwinst worden nieuwe onderzoeken gefinancierd!

 

Studenten kiezen de aansprekendste hoogleraren uit van alle universteiten in Nederland om een bepaald onderwerp voor het voetlicht te brengen. De onderwerpen zijn zowel van theoretische als praktische aard. De presentaties zijn ook voor leken goed te volgen! Zo kunt u op de hoogte blijven van wat in Nederland op universiteiten wordt geleerd..... over lichaam en geest.... en alle andere zaken.

Het platform voor Orthomoleculaire geneeskunde. "Eerst voeding, dan Medicijnen". Met 9.000 artikelen in de bibliotheek kunt u zich inleven in wat op orthomoleculair gebied onderzocht en gepubliceerd is. Zowel voor de consument als voor de professional. Het tijdschrift "Fit met Voeding" is een uitgave van Ortho.nl